Välkommen till den nya åsiktskorridoren

Läs min artikel i Expressen här.

Från höger till vänster hetsas det mot invandrare i den nya åsiktskorridoren. Kalkylen är enkel: Det är enkelt att slå ned på dem som inte röstar – utan att förlora väljare. Det är lika parodiskt som sorgligt att beskåda, skriver Jasenko Selimovic (L).

Om det fanns någon som fortfarande hyste förhoppningar om valrörelsen inte skulle fastna i ett ovärdigt SD-narrativ där allt är invandrarnas fel, lär denna person nu fått sig en slutgiltig ögonöppnare. Förra veckan publicerade Socialdemokraterna en kampanjbild på statsminister Löfven, vilken åtföljdes av följande citat:

“Det är orimligt att det kommer tusentals personer till Sverige varje år för att göra jobb som arbetslösa i Sverige kan utföra”.

Inför budgetdebatten i riksdagen förtydligade Magdalena Andersson det populistiska budskapet:

“Jag ser inget behov av städpersonal eller diskare från andra kontinenter”, sade finansministern i en intervju i Svenska Dagbladet och skingrade de tvivel som eventuellt funnits tidigare om att hennes parti bestämt sig att föra valkampen på Sverigedemokraternas planhalva.

Budskapet: Det var bättre förr – innan invandrarna förstörde

Att Socialdemokraterna skulle nedlåta sig till den typen av retorik kunde de flesta av oss inte föreställa sig för bara något år sedan. Även inom Moderaterna är en del inne på att skrämma och splittra väljarna. Partiets företrädare i Göteborg målade i en valfilm upp en bild av Sverige på gränsen till Armageddon. Budskapet var tydligt: Det var bättre förr, på den gamla goda tiden, innan invandrarna kom och började bränna bilar, skjuta och förstöra.

Det är parodiskt och sorgligt att följa hur partier och opinionsbildare från höger till vänster tycks anamma en analysmodell som lyckas koppla varje svårighet och problem till invandringen. Det spelar ingen roll om det är sjukvård, skola, miljö, kriminalitet, bostadspolitik eller annat. Det är invandrarnas fel att skolan havererar, att människor inte får vård, att utsläppen ökar.

Till och med i mitt liberala parti finns de som vill förbjuda religiösa friskolor, böneutrop utmålas som Sveriges undergång och Vänsterpartiet vill att SCB skall börja föra statistik över människors etnicitet och religion.

Man “slår vakt om Sveriges säkerhet” med bilder på poliser och passkontrollanter i tågvagnar som inte går att tolka på annat sätt än att asylsökande är ett hot. Det argumenteras för att sätta in militär i utanförskapsområden vilka huvudsakligen bebos av människor med utländskt ursprung. Till och med i mitt liberala parti finns de som vill förbjuda religiösa friskolor, böneutrop utmålas som Sveriges undergång och Vänsterpartiet vill att SCB skall börja föra statistik över människors etnicitet och religion.

Enkelt knep att slå på den som inte röstar

Det är obehagligt att se hur stämningen piskas upp mot människor som flytt eller invandrat till Sverige. I den nya åsiktskorridoren tycks konsensus råda om att vore det inte för invandrarna skulle Sverige vara världens bästa land med världens bästa skola, inga vårdköer, strålande äldreomsorg och noll bostadsbrist.

Olustigt är också att mycket av den här debatten sker över huvudet på dem det gäller. Partiernas kalkyl är enkel. I gruppen som kommit till Sverige de senaste decennierna finns många som inte är insatta i politik och röstfrekvensen är inte hög. Därmed är det enkelt att slå ned på dem – utan att förlora väljare. Man hoppas fånga upp missnöjda människor som överväger att lägga sin röst på SD. Det är ovärdigt att beskåda.

Rösta bort partierna som vill splittra landet

Givetvis måste vi kunna diskutera integration och migration. Jag säger inget annat. Att sopa viktiga frågor under mattan har aldrig lett till något gott. Men den här hetsen och otäcka retoriken som sprider sig från parti till parti är sannerligen djupt skamlig och problematisk.

Jag har inga illusioner om att valrörelsen ska nyktra till, tvärtom. Men jag hoppas att väljarna – inte minst alla de med invandrarbakgrund – ser till att gå och rösta och då välja bort de partier som skapar ett vi och de-samhälle genom att ägna sig åt denna hets. Vi som till skillnad från statsminister Löfven tycker att det är orimligt att bygga murar måste tillsammans visa att vi inte accepterar denna låga nivå på samhällsdebatt.

Det är en taktik som hotar att slita Sverige mitt itu.

Av Jasenko Selimovic

Europaparlamentariker (L)