“Trollhättan behöver EU – EU behöver Trollhättan”

Läs min artikeln i TTELA här!

Nevs i Trollhättan fick förra onsdagen en miljardinvestering på drygt fyra miljarder kronor från Kina. Samtidigt meddelades att GSR bygger en ny sammansättningsfabrik för batterier till elbilar i staden. Trollhättan har en viktig roll som kunskapsintensiv industristad i framkanten av hållbarhetsutvecklingen.

När jag besöker regionen och bland annat möter unga gymnasister är det detta jag tänker på. Hur jag som liberal och EU-parlamentariker har en uppgift att se till att unga idag får verktyg för att kunna uppfylla sin potential och sina drömmar.

Tack vare vårt medlemskap i EU och dess fria rörlighet finns unika förutsättningar att tillgodose näringslivets och den offentliga sektorns behov av kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Men det finns fortfarande hinder som försvårar för den som väljer att studera i utomlands för att sedan ta med sig allt hem till Sverige. Det är heller inte alltid lätt för högutbildade medborgare från andra EU-länder att söka jobb och bygga upp ett nytt liv i Sverige, trots att deras kunskaper så väl behövs här.

För det finns fortfarande en rad formella och informella krav som sätter stopp för till exempel svenska läkare att söka jobb i Frankrike eller Polen och vice versa, och som skapar onödiga trösklar för de unga Trollhättebor och andra som är inställda på att utbilda sig till ingenjörer i Tyskland eller mäklare i Italien. Det är olyckligt eftersom alla länder behöver kvalificerad arbetskraft och särskilt sorgligt eftersom internationella meriter naturligtvis alltid är ett stort plus.

Vi i Europaparlamentet har uppmärksammat denna problematik och har arbetat med lagstiftning som ska underlätta för högutbildad och efterfrågad arbetskraft att röra sig över gränserna.

Vi ska försöka förhandla bort de oproportionerliga hinder som på många håll satts upp. Att helt jämka samman de olika EU-ländernas utbildningssystem är knappast möjligt. Men det viktiga är att validering av examen från andra EU-länder kan ske så friktionsfritt som möjligt och att protektionistiska regelverk som går på tvärs med idén om det europeiska samarbetet försvinner. Det är vi skyldiga den unga generationen, som är lika mycket européer som de är Trollhättebor och svenskar.

I dag breder nationalismen ut sig och människor och nationer tenderar att stänga in sig. Samtidigt går utvecklingen inom industrin och kunskapssamhället åt rakt motsatt håll. För att klara välfärdsutmaningarna, mota klimathotet och skapa förutsättningar för en ljus framtid för dagens unga måste vi därför öppna upp, skapa möjligheter och riva gränser.

Jag är som liberal inte nöjd förrän förutsättningarna för att så skall ske är uppfyllda.

Jasenko Selimovic, Europaparlamentariker (L)