”Sverige kan bli utan nya ledamöter efter brexit”

Brexit ställer EU:s medlemsländer och EU:s institutioner inför dramatiska utmaningar men den svenska regeringen sover. Medan andra länder redan har börjat lobba för resultat de anser önskvärda har regeringen inte ens fört fram sin åsikt i frågorna. Exempelvis i en av de extremt viktiga frågan om EU-parlamentets framtida sammansättning, skriver Jasenko Selimovic (L).

Läs min debattartikel på SvD Debatt här.

Storleken av EU-parlamentet kommer förändras när Storbritannien väl lämnar EU men hur resultatet kommer bli är frågan som nu diskuteras. Vissa förespråkar att man reducerar parlamentet motsvarande det antal ledamöter som Storbritannien besitter (73), andra önskar fördela bara ett visst antal att dessa platser till de resterande medlemsstaterna, medan tredje talar för att alla de platser som Storbritannien har skall fördelas till de andra 27 medlemsländer. Detta är för Sverige extremt viktiga frågor vilka vi bör kämpa att påverka.

I detta sammanhang finns det tre olika utmaningar som den svenska regeringen behöver bemöta.

För det första: antalet platser i det nya parlamentet, efter brexit. Jag tycker att lösningen måste vara att man drar in ett antal platser, när Storbritannien lämnar. Allt annat skulle bli en både demokratisk och ekonomisk katastrof. Att fördela alla brittiska platser till andra länder skulle bara späda ut en redan utspädd makt. Men alla platser bör inte dras in. Länderna som i nuvarande fördelning inte har fått en rättvis representation, måste kompenseras.

Det är precis det som förslaget som ligger på bordet gör. Problemet är att bristen på engagemang från svensk sida riskerar att resultera i att den nödvändiga kompensationen gynnar andra men inte Sverige. Som förslaget ser ut kommer Sverige att få endast 21 platser, lika många som Ungern, Portugal och Tjeckien och bara två platser mer än Österrike, som har nästan 1,5 millioner invånare mindre. Det är inte rimligt.

Sverige har i nuvarande systemet varit missgynnat. Vi har 20 platser medan länder som har lika många invånare, såsom Grekland, Tjeckien, Ungern och Portugal hade en till plats, dvs. 21 platser. Sveriges kompensation för det kan inte vara att nu igen bli missgynnat.

Det andra problemet är tidtabellen. Förslaget som ligger på bordet förespråkar att man fördelar platser när Storbritanniens tillbakadragande blir juridiskt effektivt. Men det förslaget riskerar att resultera i att vi behöver välja brittiska parlamentariker till nästa parlament också. En omfördelning av platser kräver nämligen att man i vissa länder drar om valkretsar. Anledningen till det är att några länder har flera valkretsar för EU-valet, och inte bara en enda som i Sverige. Det i sin tur kräver nya vallagar. I andra länder har man särskilda lagar för finansiering av EU-valet som kräver att allt är bestämt ett år före EU-valet. Vilket betyder att allt, inklusive stiftande av nya lagar och valkretsar, måste vara färdigt till mars 2018. Om Storbritannien inte formellt lämnat EU fram till dess då kommer vi komma i den absurda situationen att tvingas välja brittiska parlamentariker till EU-valet.

Sista problemet är med den föreslagna transnationella listan, där väljare i flera länder skulle kunna rösta på kandidater i andra länder. Jag är anhängare av den idé, eftersom den kommer i praktiken att skapa en europeisk demos och fylla det demokratiska underskottet. Men man bör inte vara naiv. Den idén måste tydligt tänkas genom och svaret på frågorna presenteras för väljare. Vem kommer dessa parlamentariker att vara ansvariga inför? Hur ska den listan utformas så att den inte gynnar endast de stora länderna? Hur ska väljare säkra deras inflytande, möjlighet till kontroll och offentlig granskning? Dessa frågor måste få ett tydligt svar innan man börjar med att presentera det till väljarna.

Sverige måste komma med i leken. Annars riskerar vi att brist på svenska regeringens intresse för dessa frågor skadar Sverige i längden. Andra länder är redan där, lobbar och utformar förslag medan vi sitter och väntar på manna från himlen. Det är dags för regeringen att vakna.

Jasenko Selimovic

Europaparlamentariker för Liberalerna