Politik

Jag vill att ingen ska behöva uppleva det jag har gjort. Det kanske inte är ett så överväldigande högt ställt mål, men jag lovar, ett mycket rimligt sådant. EU:s existensberättigande, hela dess byråkrati och alla dess korridorer, har uppstått på grund av Europas krig och konflikter. Jag vill inte att fler namn läggs till den redan allt för långa lista över orter där folkmord och övergrepp har begåtts. För att det ska kunna uppnås krävs ett antal konkreta, oromantiska saker:

• En öppenhet som främjar rörligheten för människor, varor, kapital och tjänster – och ett kulturellt utbyte.
• En utvidgning av EU som garanterar unionens säkerhet och minskar etniska spänningar på Balkan.
• En fungerande inre marknad som möjliggör tillväxt, minskar rädslor och skapar framtidsoptimism.
• En flexibel och inkluderande arbetsmarknad som inte delar upp människor i de som är inne och de som är ute

I Europaparlamentet sitter jag i utskottet för inre marknaden, IMCO, i utskottet för författningsfrågor, AFCO, och i utskottet för sysselsättning och sociala frågor, EMPL. Därutöver är jag också medlem i delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo, delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina, delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest samt är vice ordförande i delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté.

Vad jag gjort

Stiftat lagar. Det är det parlamentariker gör för att kunna åstadkomma sina mål. Till exempel så har jag förhandlat och medverkat till att:

• Underlätta för vissa yrkesgrupper att få sina examina erkända i andra EU-länder och därmed öka rörligheten inom EU.
• Göra det möjligt att bekämpa bedrägerier på Internet och därmed öka e-handeln inom EU.
• Att du lättare kan ta ett lån eller skaffa bankkonto i andra EU-länder.
• Det blivit lättare att bekämpa den olagliga handeln med kulturföremål.
• Stärka innovation och forskning i EU:s försvarssektor.

Vidare och framåt

EU riskerar att falla isär. Hotet kommer från högerextrema rörelser, det aggressiva Kreml och banaliteten som  nuförtiden präglar Vita huset. Det måste vi stå emot. EU är värt att bevara, trots alla sina brister och fel. EU har två  uppdrag: att bevara freden och att säkra ett skydd mot globaliseringens baksidor. Vi behöver båda, så ge inte upp. Det gör inte jag. Jag är en bosnier i Sverige och en svensk i Bosnien. Mina krigserfarenheter präglar mig. Därför kämpar jag också dagligen för att åstadkomma en utvidgning av EU till Balkan. Brexit är ett stort bakslag. Men en ny utvidgning skulle vitalisera unionen. Vi behöver Balkan för ett säkrare och mer tillväxtvänligt EU. Balkan behöver EU för att minimera sina etniska spänningar och jag vill lägga all min kraft som politiker på att utvidgningen ska bli av. En globaliserad värld kräver större enheter än nationalstaten för att kunna hantera dess kriser. Men EU behöver reformeras. Unionen måste bli effektivare, vassare, snabbare. Det ska jag också arbeta för.