“Orimligt att utvisa arbetskraft”

Läs min debattartikel i Borås Tidning här!

Sverige och resten av EU har en åldrande befolkning – och det får konsekvenser. Inte minst innebär det ökade kostnader för sjukvård och äldreomsorg. Enligt en prognos från SCB handlar det om en nära tredubbling av kostnaderna fram till 2040. Det innebär i sin tur en ökad försörjningsbörda för den arbetande delen av befolkningen.

Att människor från andra delar av världen är villiga att komma hit och arbeta, betala skatt, göra rätt för sig och bidra till den allmänna välfärden, är därför något vi skall vara tacksamma över och som borde underlättas. Så är det tyvärr inte i dag.

”Det är orimligt att vårt land utvisar personer som arbetar och betalar skatt och inte ligger någon till last.”
I helgen berättade Borås Tidning om 27-årige Hasan Aktay, som sedan fyra år tillbaka arbetar på Pizzeria Hawaii på Trandared. Hasan kommer från Turkiet och han trivs jättebra i Borås och Sverige där han under flera år byggt upp ett liv med jobb och vänner.

Ändå anser Migrationsverket att Hasan Aktay bör utvisas. Anledningen är att det av misstag skett en fördröjning på två och en halv månad när arbetsgivaren började betala in försäkringar för fyra år sedan, när Hasans anställningsavtal började gälla. Migrationsverket skriver i sitt beslut: ”… din arbetsgivare har skickat in en anmälan till Fora men att det tog tid innan det blev registrerat. Du har därmed inte visat att du har omfattats av erforderliga försäkringar under hela din anställningsperiod”.

Trots att felet när det uppdagades omedelbart åtgärdades och alla pengar betalades in väljer Migrationsverket att avslå Hasans uppehålls- och arbetstillstånd. En annan anledning till myndighetens beslut är att arbetsgivaren inkluderat semesterersättningen i månadslönen. För det skall alltså en person som bidrar till den gemensamma välfärden och som är en tillgång för Sverige skickas ut, trots att allt han vill är att stanna. Det är orimligt.

Hasan Aktay är långt ifrån den ende som på grund av något bagatellartat misstag uppmanats att lämna landet. Migrationsverkets stelbenta arbetssätt och oförmåga att i sina bedömningar utgå ifrån den enskilda situationen och därmed fatta beslut på rättvis grund har lett till att Sverige gång på gång förlorat kompetent arbetskraft och att människors liv slagits i spillror helt i onödan.

Självklart måste det finnas regler för hur och om människor skall tillåtas vistas, studera och arbeta i vårt land. Missbruk måste stävjas och vi skall aldrig tillåta att någon utnyttjas. Men det bör vara lika självklart att det inom ramen för gällande regler finns möjlighet att göra bedömningar baserade på sunt förnuft när det handlar om uppenbara misstag som därtill rättats till. Särskilt när arbetsgivare så enkelt kan gå vilse i den snårskog av lagar och bestämmelser som kan drabba enskilda orimligt hårt.

Liberalerna har föreslagit en rad förändringar i dagens regler. Bland annat att misstag måste kunna rättas till även efter att de uppmärksammats. Sunt förnuft borde råda och smärre misstag ska inte leda till att kompetenta, ambitiösa, självförsörjande människor, som till exempel Hasan Aktay, kastas ut.

Än så länge är sista ordet i Hasan Aktays fall inte sagt. Migrationsdomstolen har tagit upp ärendet och deras beslut kommer vilken dag som helst. Men det är säkert att Borås och Sverige behöver sådana som Hasan Aktay om vi skall kunna säkra välfärden för kommande generationer.

Vi behöver människor som är beredda att satsa på en framtid här. Det är orimligt att vårt land utvisar personer som arbetar och betalar skatt och inte ligger någon till last.

Om regeringen inte på allvar tar tag i den här frågan och går till botten med de hopplösa bedömningar som gör att människor som Hasan Aktay riskerar att tvingas lämna Sverige är det en stor förlust för oss alla.

Jasenko Selimovic (L), Europaparlamentariker