Nu måste vi kasta ut Storbritannien från EU

artikel-50

Publicerad i Expressen, 13 September 2016
Läs på Expressens webbsida här

Vi behöver konkreta åtgärder som främjar tillväxt, öppnar upp den stängda och oflexibla arbetsmarknaden och rör oss från den rasistiska fläcken där vi fastnat, skriver Jasenko Selimovic (L).

På onsdag håller EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, sitt årliga “State of the Union”-tal i EU-parlamentet. Talet, första efter brexit, kommer som vanligt att beskriva de problem som unionen brottas med och bedja till medlemsstaterna om att enas om lösningar. Men jag är rädd att vi inte kan fortsätta så.

EU går genom sin avgörande stund och omständigheterna kräver mer än vackra ord. De kräver snabbare behandling, klarare tanke och att kommissionen kavlar upp armarna för att leverera resultat på de brinnande problemen.

Det viktigaste som måste hanteras är frågan om skilsmässa från Storbritannien. Juncker måste kräva att britter startar förhandlingar snarast. Vi måste få ett startdatum och vill de inte starta förhandlingar före nyår måste EU-kommissionen och parlamentet tvinga dem till det. Befria brittiska ledamöter från parlamentariska uppdrag, separera ärende som i hög grad berör UK i särskilda utskott, tvinga fram förhandlingar även utan att UK triggat artikel 50. Kasta ut dem, helt enkelt. Detta låter drastiskt men jag ska förklara varför det måste göras.

Storbritannien har naturligtvis sina skäl till att de dröjer med förhandlingar. Bland annat för att de inte ens vet vilken framtida relation vill de ha med EU. Brexit-resultatet överraskade och nu måste britter tänka genom vad de vill ha, forma parlamentariska majoriteter för det, och sondera terrängen med andra länder. Allt detta är rimligt. Jag kan även förstå de brittiska EU-anhängare som hoppas att denna väntan ska göra att omständigheterna ändras och att det då kanske inte blir lika aktuellt att lämna EU.

Men om britterna får den tiden de vill ha, kan hela Europas existens komma att hotas. För tänk vad som kommer hända om starten på brexit-förhandlingar dröjer.

Förhandlingarna är extremt komplicerade, det gäller att reda ut 43 år av gemensam lagstiftning och ska därför enligt fördraget pågå max två år. Så vad kommer att hända om förhandlingar startar exempelvis någon gång under våren 2017? Gör matematiken. Våren 2017 plus två år blir våren 2019, det vill säga precis mitt i den europeiska valrörelsen, någon månad innan EU-valet 2019.

Om brexit-förhandlingarna inte är färdiga fram till valet kommer det smitta nästa EU-val, omöjliggöra slut på förhandlingar och förvandla valet till en fråga om EU:s vara eller inte. I en valrörelse kommer bli det extremt svårt att avsluta så betydelsefulla förhandlingar. Det kommer bli väldigt lockande för många att kandidera på att ändra villkor för UK. Men det stora problemet är att alla Europas populister kommer då att kandidera på att deras land också ska lämna EU, få annorlunda deal, och om inte – lämna unionen. Den som har lite fantasi kan förstå att detta kommer betyda slutet för EU.

Med andra ord: Brexit-förhandlingarna måste bli klara i god tid innan nästa EU-val. Och det betyder att de måste starta senast denna höst. Jag har förståelse för britternas problem men vill de inte starta förhandlingar så snart som möjligt måste de tvingas till det.

Det är inte det enda som EU-kommissionen måste hantera. EU har tappat i förtroende för att man inte har lyckats förmå medlemsländerna att gemensamt lösa de stora problemen: flyktingkrisen, finanskrisen, skuldkrisen och nu brexit.

Kommissionen måste nu kavla upp armarna. EU:s medborgare är i desperat behov av en framtidstro om vi ska kunna minska främlingsfientligheten och populism. Vi behöver konkreta åtgärder som främjar tillväxt, öppnar upp den stängda och oflexibla arbetsmarknaden och rör oss från den rasistiska fläcken där vi fastnat. Vi behöver ett slut på populismen omkring frihandelsavtalen (TTIP och CETA) och avsluta dessa förhandlingar medan de är möjliga att få i land. Vi måste hantera fördelning av flyktingar, säkra EU:s yttre gränser, öppna inre, hantera Rysslands aggressivitet, förbättra ekonomiska villkor för de mest behövande, implementera klimatavtalet och mycket annat.

För att EU ska överleva måste vi stoppa populister att förstöra unionen men vi måste samtidigt leverera konkreta resultat som gör att medborgarna upplever att EU har en mening.

Jasenko Selimovic (L)

Europaparlamentariker