”M och KD passiva inför EU:s mardrömsförslag”

Ett mycket farligt vapen är på väg att hamna i händerna på EU-kommissionen. Förslaget Single market information tool saknar legal grund och äventyrar rättssäkerheten, skriver Europaparlamentarikern Jasenko Selimovic (L).

DEBATT | EUROPAPOLITIK

Tänk dig att du jobbar på ett helt vanligt företag. Plötsligt dimper det ner ett brev från EU-kommissionen. “Lämna omedelbart ut följande information om ditt företag: lönelistor, kostnadsberäkningar, anställningskontrakt, företagsstrategier, marknadsandelar, tillväxtstrategier, vinstprognoser och marginaler, kostnadsandelar och andra relevanta företagshemligheter – annars får du böta 5 procent av din omsättning.” Varför ska du göra det? Du får inte veta det men verkar som om EU-kommissionen försöker kontrollera om landet du verkar i har ägnat sig åt oegentligheter.

Låter det som en mardröm? Det är det.

Men den håller tyvärr på att bli verklighet.

Detta förslag har utarbetats av EU-kommissionen under namnet SMIT, Single market information tool, och uppges bidra till att ”åtgärda marknadsmisslyckanden” och hjälpa till att ”bygga upp EU-politiken”. Men om det blir verklighet hotar det att vända upp och ned på rättsordningen i EU. SMIT är ett mycket farligt vapen i händerna på kommissionen och äventyrar rättssäkerheten. Både för enskilda och för företag.

Som liberal Europaparlamentariker är jag ofta positiv till EU-kommissionens förslag. Men SMIT skulle aldrig ha sett dagens ljus. I sin nuvarande form borde det omedelbart skrotas. Det är ett drastiskt förslag som dels saknar legal grund men som också skulle föra med sig svåröverskådliga negativa konsekvenser.

Som väl är möter SMIT motstånd från flera politiska grupper här i Europaparlamentet. Både socialdemokrater, liberaler, och ECR – en av parlamentets två konservativa grupper – har motsatt sig förslaget. Flera medlemsländer har också opponerat sig, inklusive Sverige. Arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv har i ett remissvar till regeringen sågat det fullständigt. Även Almega, Svensk försäkring och Teknikföretagen avråder från att gå vidare med SMIT i dess nuvarande form. Kritiken är också stark från fackliga företrädare och småföretagare.

Dessvärre räcker inte motståndet. För att förslaget ska kunna stoppas måste konservativa EPP, den största gruppen i EU-parlamentet, vakna. I EPP sitter svenska moderater och kristdemokrater. Tyvärr är de helt passiva inför förslaget samtidigt som EPP:s rapportör, alltså den parlamentariker som har huvudansvaret när parlamentet behandlar ett förslag från kommissionen, driver på för att det ska gå igenom. Vill verkligen moderater och kristdemokrater öppna för en allvarlig inskränkning av individers och företags rättigheter?

Naturligtvis ska EU kunna hålla efter medlemsstater som eventuellt ägnar sig åt oegentligheter. Men vi kan inte skapa ett angivarsamhälle där oskyldiga tvingas öppna upp sina företag för att man ska komma åt någon annan. Den djupa oro som näringslivet i Sverige såväl som i övriga EU känner inför SMIT måste tas på fullaste allvar.

För det exportberoende och kunskapsintensiva Sverige är rätten för människor att arbeta, studera, resa och etablera sig på EU:s inre marknad oerhört värdefull. För att den inre marknaden skall fungera krävs givetvis att vi minimerar möjligheter till oegentligheter. Ur den aspekten är det visserligen positivt att EU-kommissionen vill utarbeta en strategi för att förbättra efterlevnaden av reglerna.

Men åtgärderna måste vara proportionerliga. Ingen vinner på att skötsamma människor och företag tvingas lämna ifrån sig uppgifter och avslöja företagshemligheter utan att någon vet varför och var dessa slutligen hamnar.

SMIT är därför ett mycket problematiskt förslag. Det äventyrar friheten för oskyldiga – individer såväl som företag – och måste stoppas. Det måste gå att skapa ett instrument för att övervaka hur regelverket efterlevs i den inre marknaden utan att privatpersoner och företag underkastas krav på fullständig insyn under drakoniska hot om böter. Här måste både moderater och kristdemokrater vakna upp och hjälpa till.

Jasenko Selimovic
Europaparlamentariker (L)