“Kvalitet på skola och vård har inget med vinster att göra”

Härom veckan överlämnade regeringens utredare Ilmar Reepalu välfärdsutredningen till civilminister Ardalan Shekarabi (S). Reepalus huvudbudskap är att det i framtiden kommer att krävas en begränsning av vinster i offentligfinansierade välfärdsverksamheter eftersom det enligt utredaren är ”en förutsättning för att kunna ställa kvalitetskrav”.

Läs min debattartikel på Kristianstadsbladet här.

Civilministern kunde härom veckan inte säga när regeringen planerar att lägga fram en proposition. Men att ett vinsttak kommer ingå i den kommande lagstiftningen är ingen högoddsare. Tidigare har Shekarabi påtalat skyldigheten att agera eftersom medborgarna ”inte vill se vinstjakten i den svenska skolan” och att människor ”vill vara säkra på att skattepengarna används till det de är avsedda för”.

Vad varken Reepalu eller statsrådet verkar ha förstått är att det ansvar politikerna har först och sist är att se till att medborgarna erbjuds god vård och omsorg och en skola med kvalitet. De borde också känna till att detta har intet med eventuell vinst att göra.

Tvärtom har ett flertal mätningar de senaste åren kunnat visa att det är offentligt driven verksamhet som har störst problem med att leverera, trots att man i regel har mer resurser än friskolor och privata vårdcentraler eller dito äldreboenden.

Vore regeringen på allvar oroad över pengasvinn och bristande kvalitet i välfärden är det rimligtvis den låga kostnadseffektiviteten och de stora problemen inom kommuner och landsting som borde vara föremål för en omfattande utredning.

Självklart finns det privata välfärdsföretag som inte borde få bedriva verksamhet. Men att försöka stoppa dessa genom att försvåra för alla är fel väg att gå. I stället behövs tydligare regelverk, välskötta upphandlingar och ökad tillsyn.

Alliansens förslag om vinstutdelningsbegränsningar kopplat till kvalitet och sanktioner mot de som inte sköter sig är till exempel bättre än vinsttak, inte minst ur ett medborgarperspektiv.

Välfärdsutredningen bygger inte på välunderbyggda analyser utan på en vänstermoralism som bottnar i synen på undervisning och vård som kall snarare än professioner.

Hos Socialdemokraterna och deras samarbetspartier finns det också ett ideologiskt motstånd mot kapitalism och marknadsekonomi, trots att det är just dessa saker som möjliggjort vårt omfattande välfärdssystem från första början. Ståndpunkter som varken gynnar de människor som arbetar inom välfärdssektorn eller samhället som helhet.

Därför bör utredningen liksom det samarbete runt frågorna som regeringen har med Vänsterpartiet omedelbart skrotas. Vad Sverige behöver är en utökad kvalitetsfokus och gemensamma regelverk i välfärden oavsett utförare.

Dåliga skolor och illa skött omsorg ska läggas ned. Goda exempel lyftas fram. Även om de råkar vara privata och genererar vinst. En förutsättning för att ställa kvalitetskrav är inte begränsning av vinst, vilket Reepalu hävdar.

Däremot krävs det att man sätter kvalitet i centrum och att regeringen lägger ideologiska käpphästar utan verklighetsanknytning åt sidan.

Jasenko Selimovic

Europaparlamentariker för Liberalerna (L, ALDE)