EU – med små steg mot stora visioner

Läs min insändare i Ystad Allehanda eller fortsätt läsa nedan.

Som Europaparlamentariker är det lätt att ta förstå en del av kritiken mot EU. Vi arbetar i en organisation som inte är helt öppen. Den är långsam och omständlig – lagförslag tar många år att få igenom och präglas av kompromisser.

Samtidigt är det svårt att se vilka alternativ vi skulle kunna ha. För vi som tror på ett öppet och gemensamt EU med så få gränser och hinder som möjligt inser att det då också måste skapas gemensamma regler så att allting blir så lika och enkelt som möjligt i de olika medlemsländerna.

Det bästa exemplet på sådana regler är givetvis det som berör våra mobiltelefoner. Sedan något år kan alla EU-medborgare fritt använda sina mobiler i hela unionen utan att det kostar mer än i hemlandet eftersom de så kallade roaming-avgifterna mobilföretagen hade har förbjudits inom EU.

Tack vare den lagstiftning som vi antog i torsdags så ar det skapats ett verktyg för att kunna jämföra och anpassa utbildningar till licensierade yrken i olika medlemsländer.

Det gör det enklare för ungdomar i Ystad och överallt annars att få en utbildning som till exempel sjuksköterska, arkitekt, revisor eller jurist som kan bli gångbar i hela EU. Så är inte fallet idag. Många yrken som kräver licens är ofta försedda med regler och krav som gör det svårt eller ibland omöjligt för andra än det landets medborgare att utöva det.

Sådana hinder strider mot hela idén med den Europeiska Unionen och det hör till mitt uppdrag som parlamentariker att arbeta för att det ska bli så enkelt som möjligt att leva, resa, utbilda sig och skapa en familj var som helst inom de 28 medlemsländerna.

För att använda liknelsen med mobilen: fri roaming ska helst gälla för allt och alla inom EU. Och det är med många små steg vi är på väg dit.

Jasenko Selimovic

Europaparlamentariker (L)