Fira eurons framgång med reformer

Debattartikel publicerad i Dagens Industri, 15 januari 2019

 

Euron skapar ekonomisk stabilitet och underlättar för handel och rörlighet mellan medlemsländerna. För EU:s ekonomiska motor, Tyskland, är den gemensamma valutan en grundförutsättning för landets starka tillväxt och export. Euroområdet slipper en konstant stigande D-mark och en ständigt devalverande italiensk lira, vilket var normalläget i unionen innan den gemensamma valutan infördes.

Euron är dock framför allt ett politiskt projekt, som har fört medlemsländerna närmare varandra och utgör unionens vassaste instrument för vidare politisk integration. Med en gemensam valuta blir gemensamma ekonomiska åtaganden enklare att genomföra, vilket för EU samman.

Samtidigt dras den gemensamma valutan med problem, det bör inte förnekas. Euron klarade Greklandskrisen med ett nödrop. Nu tornar mörka moln tyvärr upp sig igen. I Italien hotar den populistiske vice premiärministern Matteo Salvini att driva upp landets budgetunderskott långt över reglerna för valutaunionens stabilitetspakt. Om landet fullföljer planerna står euron inför sitt största existentiella hot någonsin.

Den gemensamma valutan är i grunden bra, men måste stärkas genom nödvändiga reformer. Två är särskilt viktiga:

– Stabilitetspakten måste vässas och förses med kraftiga och verksamma sanktionsverktyg. Frankrikes och Tysklands regelbrott 2004 har gjort att pakten mer eller mindre betraktats som en rekommendation. Det måste finnas tydliga spelregler för hur stora budgetunderskott ett land får ha, och dessa regler måste respekteras av alla. Dubbla standarder, där vi håller tyst när stora nettobetalande länder bryter mot pakten och protesterar högljutt när småländer gör samma sak, måste undvikas.

– Den europeiska valutafonden måste bli verklighet. Vid framtida kriser måste världens näst största ekonomi kunna stötta den egna valutan genom en stödfond. Europas politiker kan inte tillåtas att ännu en gång hantera krisen ”ad hoc”, som i fallet Grekland, med oklar demokratisk förankring. När nästa kris bryter ut måste vi vara förberedda.

Euron har gynnat EU-samarbetet. Men valutasamarbetet måste fördjupas om det ska förbli ekonomiskt hållbart och åtnjuta demokratisk legitimitet på sikt. Vem vet – kanske kommer till och med Sverige på bättre tankar och ansluter.

Jasenko Selimovic, europaparlamentariker (L)