“Därför röstar jag nej till vapendirektivet”

Vid nästa plenarsession i Strasbourg ska EU-parlamentet rösta om det reviderade förslaget som har förhandlats fram. Direktivet är ett spel för galleriet, som riktar udden mot legala vapenägare. Därför kommer jag att rösta nej till förslaget.

Min kollega Anna Maria Corazza Bildt (M) har varit den ansvariga förhandlaren och bidragit till att förbättra det ursprungliga förslaget som riskerade att ha katastrofala konsekvenser för de svenska jägarna och sportskyttarna. Det ska hon få en eloge för.

Dock är nackdelarna med det planerade vapendirektivet fortfarande större än fördelarna och man bör därför förkasta förslaget.

Samband saknas

Den främsta nackdelen är att direktivet fortfarande är ett till stora delar ett spel för galleriet.

Man låtsas att förslaget ska komma åt terrorismen och illegala skjutningar men sanningen är att vi vet att det saknas samband mellan legala vapen och olagliga skjutningar och att legala vapen inte används vid brott. Det har till och med Brottsförebyggande rådet pekat på.

De kriminella använder illegala vapen, de vill inte fastna i register över vapenägare. Hur detta direktiv skulle förhindra brott är därför högst oklart.

Istället blir udden av vapendirektivet tyvärr riktad mot jägare och sportskyttar, det vill säga ägare av legala vapen och direktivets konkreta förslag blir svårbegripliga.

Mer byråkrati

Vad är syftet med krav på femårslicenser för halvautomaterna, exempelvis? Regeringen påstår vi kommer att kunna ha kvar de tidsobestämda licenserna för halvautomatiska jaktgevär, men hur kommer detta att genomföras i praktiken så att tusentals licensansökningar ska inte behöva förnyas? Detta kan komma att leda till mycket längre handläggningstider och mer byråkrati. Vad detta avser åstadkomma blir för mig väldigt otydligt.

Eller ta en annan fråga. Många av de halvautomater och magasin som vanliga sportskyttar använder idag i Sverige kommer ändå att falla inom kategori A, det vill säga vapen som är förbjudna för civilt innehav.

Lagstiftar med undantag

Visst tillåter det nya lagförslaget medlemsstaterna att göra undantag för sportskyttar men varför ska man lagstifta med hjälp av undantag som eventuellt kan tas fram i efterhand? Är verkligen sportskyttar så farliga?

Eller varför finns det en begränsning av magasinkapacitet till 20 skott för pistol och 10 skott för gevär, trots att förslaget saknar en precis definition av vad ett magasin är.

Oklarheter i lagtexter leder ofta till att implementeringen blir annorlunda, beroende på land, regering, polismyndigheter, regler etcetera.

Är det verkligen så vi vill ha det? Man bör inte stödja en lag om man inte riktigt förstår vad dess konsekvenser ska bli.

Förhindrar inga brott

Jag anser att det är högt angeläget att skärpa vapenlagarna inom EU, med tanke på förra årets vidriga terrorattacker i Bryssel, Paris och Nice. Men då ska man komma med förslag som åstadkommer det man önskar rätta och komma åt.

När det gäller detta vapendirektiv så vet vi redan från början att den inte kommer att förhindra brott och illegala skjutningar. Så varför rösta för det då?

Detta förslag kommer endast att göra det ännu mer krångligt för människor som lagligt äger vapen, jägare eller de som tävlar i sportskytte. Och det kan jag inte ställa mig bakom. Varken som jägare, som politiker eller som medborgare.

Jasenko Selimovic (L)

Europaparlamentariker

 

Debattartikeln publicerad på Svensk Jakt: http://svenskjakt.se/opinion/debatt/darfor-rostar-jag-nej-till-vapendirektivet/