“Bosnier om ”gåta”: Därför klarar vi oss så bra i Sverige”

2019-09-16: Idag intervjuad i SVD om vad är nyckeln till bosniernas lyckade integration i Sverige?

4520c3b4-36f2-403f-b0f0-e29e3d62292a

Läs här.

Jasenko Selimović, EU-parlamentariker, 48 år
Sysselsättning i hemlandet: regissör

– Jag tror att det handlar om utbildning. Sveriges arbetsmarknad kräver hög nivå av utbildning och bosnierna var bättre utbildade än andra vilket i stor mån förklarar deras höga sysselsättningsgrad.

Förtjänst av det gamla socialistiska systemet.

Selimović tror att det finns ytterligare två andra förklaringar, det ena är att diskrimineringen minskar när det går bra för en grupp och arbetsgivarna blir mer positivt inställda till personer som tillhör den gruppen.
Den andra positiva orsaken går, enligt Jasenko Selimović, att finna i socialismen.

– Jag är en av dem som kritiserar socialismen väldigt mycket, men en bra sak var att kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden var väldigt högt. De människorna som kom till Sverige från Bosnien hade med sig en vana och förväntan att de ska jobba och det är förtjänsten av det gamla socialistiska systemet, säger han.

Jasenko Selimović är själv en av dem som kom in på den svenska arbetsmarknaden med rekordfart. Han fick jobb efter en månad i det nya landet.

– Det var tack vare kontakter och mitt sociala nätverk. Det är ju det som invandrare brukar sakna.