Parisavtalet har inte räddat klimatet

Trycket från media och allmänheten skulle ha varit oerhört om man misslyckades med klimatmötet i Paris. Så det blev ett avtal. Men det faktum att ingen vet hur målen ska uppnås var tydligen oviktigt, skriver Jasenko Selimovic (L). Klimatavtalet i Paris har hyllats och höjts till osannolika höjder. Många talar om ”ett historiskt avtal” som […]

Mat för bättre klimat

För att anpassa jordbruket till klimat­utmaningarna måste nya grödor tas fram, skriver Jasenko Selimovic. Nu träffas världens länder i Paris för att försöka komma överens om ett nytt klimatavtal, där det övergripande målet är att den globala uppvärmningen inte ska öka med mer än två grader. Redan innan ser det svårt ut att uppnå målet. […]